Atbalsta Grupas pasākums @PAKAC

Atbalsta grupu vada - Juris Zarāns

Juris Zarāns - gados jauns priesteris, harizmātiska personība, cilvēks, kurš zina 7 valodas (neskaitot latviešu) - ja nu kāds grib parunāt krievu, poļu, itāļu, angļu, vācu, spāņu, latīņu valodā :)
Par atbalsta grupu:
Tikšanās tiks veidota uz četriem pīlāriem, iekļaujot sekojošu tematiku:
Nesadzirdēts sauciens – audzināšanas krīze, šīs krīzes saknes;
Dzīve sabiedrībā – pēc kā slāpst cilvēka sirds, aicinājums uz laimi, kas ir patiesa mīlestība?
Vērtības – personas vērtības, brīvība, ģimene un dzīvība, sociālā komunikācija
Atbildība – atbildība par dabu, atbildība par otru cilvēku, ko nozīmē brīvība

Organizē - biedrība "Ģimeņu atbalsta centrs "Puķuzirnis""